KVALITET OCH MILJÖ


HISSKOMPETENS är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 

 
Målsättningen med vårt kvalitetsarbete är följande: 
  • Vårt arbete med kundens hissbestånd ska alltid löna sig.
  • Våra kunder ska alltid känna sig nöjda.
  • Vi följer lagar och regler som styr vårt arbete med hissar och rulltrappor.
 
Vi strävar efter att arbeta med både vår direkta och indirekta miljöpåverkan.
Det sker genom att vi:
  • Arbetar förebyggande och ger förslag på hur man kan effektivisera energianvändning vid installation och ombyggnad av hissar.
  • Sorterar avfall som uppstår i verksamheten.
  • Åker kollektivt när så är möjligt och använder cykel vid kundbesök i innerstaden.
  • Förebygger föroreningar och följer miljöförfattningar och miljökrav.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.