HISSERVICE


Hisskompetens hjälper er med följande:

 
 • Upprätta teknisk rambeskrivning och administrativa föreskrifter samt att skicka anbudsförfrågningar
  till minst fem hissentreprenörer för hissar, portar och rulltrappor.
 • Utvärdera anbud samt att vikta olika anbud gällande funktion, teknik, organisation, kompetens,
  ekonomisk stabilitet, referenser, kvalitet och miljö.
 • Formulera en tydlig beställning.
 • Stickprovsbevakning under avtalsperioden
 • Bevakning av fakturor och felstatistik
 • Projektledare vid servicemöten
 • "Bollplank” om problem skulle uppstå

 

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

 

  

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.